close
تبلیغات در اینترنت
سخنان البرت ایشتین
loading...

هم کلاسی سلام

مهم‌ترین مسأله این است كه دست از پرسیدن برنداریم.((آلبرت انیشتین)) آنچه به راستی فراتر از فهم ماست، خودش را به والاترین شكل خرد نمایان می‌سازد و درخشان‌ترین زیبایی را دارد.((آلبرت انیشتین)) پندار و گمان، به مراتب مهم‌تر از دانش است.((آلبرت انیشتین)) ما در پیشگاه خداوند، همگی به گونه‌ای برابر، خردمند و نادان هستیم.((آلبرت انیشتین)) زیباترین چیز برای تجربه كردن، كارها و پیشامدهای اسرارآمیز و شگفت‌آور است.((آلبرت انیشتین)) هیچ دشواری را نمی توان در همان سطحی كه به وجود آمده از بین برد؛ باید یاد بگیریم…

سخنان البرت ایشتین

محمد عارف بازدید : 222 پنجشنبه 4 اسفند 1390 نظرات ()
مهم‌ترین مسأله این است كه دست از پرسیدن برنداریم.((آلبرت انیشتین))

آنچه به راستی فراتر از فهم ماست، خودش را به والاترین شكل خرد نمایان می‌سازد و درخشان‌ترین زیبایی را دارد.((آلبرت انیشتین))

پندار و گمان، به مراتب مهم‌تر از دانش است.((آلبرت انیشتین))

ما در پیشگاه خداوند، همگی به گونه‌ای برابر، خردمند و نادان هستیم.((آلبرت انیشتین))

زیباترین چیز برای تجربه كردن، كارها و پیشامدهای اسرارآمیز و شگفت‌آور است.((آلبرت انیشتین))

هیچ دشواری را نمی توان در همان سطحی كه به وجود آمده از بین برد؛ باید یاد بگیریم كه نگاهمان را به جهان تغییر دهیم.((آلبرت انیشتین))

داشتن ابتكار و درك هر مطلبی [ =جستاری ]، مهمتر از داشتن دانش است.((آلبرت انیشتین))

وظیفه ی ما این است كه خود را از زندانی كه به گستره ی دلسوزی و در آغوش كشیدن تمام آفریده های طبیعت و زیبایی های آن است، برهانیم.((آلبرت انیشتین))

الهام، تنها چیز مهم زندگی است.((آلبرت انیشتین))

به طبیعت عمیق عمیق نگاه كنید، آن زمان، همه ی مسائل را بهتر درك خواهید كرد.((آلبرت انیشتین))

از نظر من، معادله [ =برابری و توازن ] مهمتر از سیاست است؛ زیرا سیاست برای اكنون است و معادله برای ابد.((آلبرت انیشتین))

پی بردن به اسرار اتم برای من آسانتر از درك مكنونات [ =نهان داشته های ] یك زن است.((آلبرت انیشتین))

نحوه افكار و اندیشه های انسان به گونه ای است كه امكان دارد تنها خواندن یك كتاب، پایه اندیشه ها و افكار او را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چه بسا ممكن است كتابی، مسیر سرنوشت میلیونها انسان را در جاده مخصوصی بیندازد.((آلبرت انیشتین))

تصور [ =انگاره ]، مهمتر از دانش است.((آلبرت انیشتین))

دانش چیز شگفت انگیزی است، مشروط بر آنكه كسی مجبور نباشد از راه آن امرار معاش كند.((آلبرت انیشتین))

هیچ كاری برای انسان سخت تر از فكر كردن نیست.((آلبرت انیشتین))

به جای اینكه سعی كنید مرد موفقیت باشید، سعی كنید مرد ارزشها باشید.((آلبرت انیشتین))

به یقین بر این باورم كه پول نمی تواند كاروان بشری را به سوی پیشرفت هدایت كند؛ حتی اگر در دست فداكارترین فرد بشر برای این مقصود باشد.((آلبرت انیشتین))

من هرگز به آینده فكر نمی كنم، چرا كه خودش به زودی خواهد آمد.((آلبرت انیشتین))

كمتر كسی می تواند بدون دغدغه و در كمال متانت به بیان باورهایی بپردازد كه با تعصبات محیط اجتماعی او یكسان نباشد. بسیاری از مردم شهامت داشتن چنین باورهایی را هم ندارند.((آلبرت انیشتین))

هر كس بخواهد در باب دانش و حقیقت بر كرسی داوری بنشیند، خنده ی خدایان او را خراب خواهد كرد.((آلبرت انیشتین))

غذایی كه مردم را سالم نگه می دارد آن نیست كه می خورند، بلكه آن غذایی است كه خوب هضم می كنند.((آلبرت انیشتین))

زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه ... واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حركت باشی ... .((آلبرت انیشتین))

اگر كسی احساس كند كه هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده، این بدان معنی است كه هرگز به دنبال چیزهای تازه در زندگیش نبوده است.((آلبرت انیشتین))

تنها از دو راه می توان زندگی كرد: نخست، گویی هیچ چیز معجزه نیست؛ دوم، گویی همه چیز معجزه است.((آلبرت انیشتین))

حقیقت تنها یك توهم است، حتی اگر روی آن پافشاری شده باشد.((آلبرت انیشتین))

شتابنده ترین راه دریافت عشق، بخشیدن آن به دیگران است.((آلبرت انیشتین))

سعادت یعنی افتخار به گذشته و تلاش برای حال و امید به آینده.((آلبرت انیشتین))

اگر انسانها در طول عمر خویش، میزان كاركرد مغزشان یك میلیونیوم معده شان بود، اكنون كره ی زمین تعریف دیگری داشت.((آلبرت انیشتین))

همزمان با گسترش دایره ی دانش ما، تاریكی ای كه این دایره را در بر می گیرد نیز گسترده می شود.((آلبرت انیشتین))

باید شرم كنند، كسانی كه بدون كمترین تأمل و تفكر از پدیده های معجزه آسای دانش و فن بهره می گیرند و سفیهانه از درك مفهوم هوشمندانه ی آن عاجزند؛ همانند گاوی كه از لذت نشخوار گیاهان برخوردار، اما از دانش گیاه شناسی بی خبر است.((آلبرت انیشتین))

من نمی دانم انسانها با چه سلاحی در جنگ جهانی سوم با یكدیگر می جنگند، اما در جنگ جهانی چهارم، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود.((آلبرت انیشتین))

من به این مسأله باور راسخ [ =محكم و استوار ] دارم كه تنها یك راه برای رهایی از شر سرمایه داری وجود دارد: برقراری اقصاد ِ سوسیالیستی به یاری آموزش و پرورشی درخور ِ تحقق اهداف سوسیالیستی. در چنین ساختاری ابزار تولید و فرآورده های آن به كل جامعه تعلق داشته و مصرف آن نیز طبق برنامه خواهد بود.((آلبرت انیشتین))

سه قدرت بر جهان حكومت می كند: 1- ترس 2- آزمندی 3- نادانی.((آلبرت انیشتین))

تنها زندگی ای ارزشمند است كه صرف دیگران شود.((آلبرت انیشتین))

من می خواهم بدانم (خدا) چگونه این جهان را آفریده است. علاقه ای به این یا آن پدیده ندارم. در (طیف) این یا آن عنصر لطفی نمی بینم. من می خواهم اندیشه های ( او ) را بدانم؛ مابقی، جزییات است.((آلبرت انیشتین))

اندیشه های بزرگ همیشه با مخالفت شدید و خشونت بارِ اندیشه های مردم عادی روبرو بوده اند.((آلبرت انیشتین))

انسانهای باهوش مسائل را حل می كنند، نوابغ آنها را اثبات می كنند.((آلبرت انیشتین))

دو چیز را پایانی نیست: یكی جهان هستی و دیگری حماقت انسان. البته در مورد اولی مطمئن نیستم!((آلبرت انیشتین))

تفاوت بین نابغه و كودن بودن در این است كه نابغه بودن محدودیت های خودش را دارد.((آلبرت انیشتین))


هیچگاه چیزی را خوب نمی فهمی، مگر اینكه بتوانی آن را برای مادربزرگت شرح دهی!((آلبرت انیشتین))

هیچ كس به خرد غایی نرسد، مگر آن را در خود جست و جو كند.((آلبرت انیشتین))

مسایل مهمی كه با آن روبرو هستیم، با همان ذهنیتی كه آنها را ایجاد كردیم، حل شدنی نیستند.((آلبرت انیشتین))

زندگی هر شخص زمانی شروع می شود كه بتواند بیرون از خودش زندگی كند.((آلبرت انیشتین))

... از دیدگاه زندگی روزانه یك چیز است كه آن را خوب می دانیم : انسان برای انسانهای دیگر در اینجاست.((آلبرت انیشتین))

لذت نگریستن و درك طبیعت برترین نعمت است.((آلبرت انیشتین))

تنها دو راه برای زیستن در زندگی خود داری، اول اینكه هیچ معجزه ای را باور نكنی و دیگر اینكه همه چیز را معجزه بدانی.((آلبرت انیشتین))

از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی كن و به فردا امید داشته باش.((آلبرت انیشتین))

فرصت ها در دل مشكلات نهفته اند.((آلبرت انیشتین))

بهتر آن است كه ذهن را برای اندیشیدن مورد استفاده قرار دهیم نه برای انبار كردن اطلاعات.((آلبرت انیشتین))

هر چه بیشتر می آموزم بیشتر به نادانی خود پی می برم.((آلبرت انیشتین))

تخیل بسیار مهم تر از دانش است؛ دانش محدود است، اما تخیل جهان را در بر می گیرد.((آلبرت انیشتین))

دانش بدون دین لنگ است، دین بدون دانش كور.((آلبرت انیشتین))

در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد.((آلبرت انیشتین))

به سختی می توان در بین مغز های اندیشمند جهان، كسی را یافت كه دارای یك نوع احساس مذهبی مخصوص به خود نباشد؛ این مذهب با مذهب یك شخص عادی تفاوت دارد.((آلبرت انیشتین))
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط aref در تاریخ 1390/12/5 و 11:32 دقیقه ارسال شده است

ایول

این نظر توسط aref در تاریخ 1390/12/5 و 11:32 دقیقه ارسال شده است

ایول


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
سلام عزیزان به وبلاگ من خوش اومدین حتما عضو بشید تا از خدمات سایت بهره مند شوید
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 64
 • کل نظرات : 46
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 54
 • آی پی امروز : 15
 • آی پی دیروز : 10
 • بازدید امروز : 90
 • باردید دیروز : 25
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 159
 • بازدید ماه : 737
 • بازدید سال : 6,253
 • بازدید کلی : 50,354
 • کدهای اختصاصی